Anti-Materie, #044

07-08-2020

We herinneren ons doctor Fop I. Brouwer (1912-1991) natuurlijk nog wel.

En daarom verbaast het ons dat BNNVARA in haar 'Vroege Vogels' sinds het begin van deze eeuw een opmerkelijk draai heeft gemaakt.

Waar vroeger aandacht voor biodiversiteit, voor natuurbescherming, voor milieuvriendelijk productie centraal stond, is nu alle aandacht gericht op het kappen van bomen (om die vervolgens te verbranden in biomassacentrales), op het volbouwen van grasvelden en wateroppervlakken met zonnecollectoren (waaronder de natuurlijke habitat zal uitsterven), op het bouwen van windparken te land en ter zee (om alles wat vliegt kapot te hakselen).

De vernietigende uitwerking op natuur en milieu door het opwekken van energie in biomassacentrales en productie/installatie van zonnecollectoren/windmolens worden gemakshalve verzwegen.

De propaganda van BNNVARA in 'Vroege Vogels', is net als de eenzijdige en eerder activistische dan wetenschappelijke inhoud van schoolboeken en lesprogramma's onderdeel van de nationale hersenspoeling, gecoördineerd door overheid en haar ambtelijk apparaat, in opdracht van EU en VN.

Heel Nederland en de hele Noordzee moeten worden volgebouwd met windmolens. Alle weilanden moet plaatsmaken voor zonneweides. Iedere stad en ieder dorp moet zijn eigen biomassacentrale krijgen. Bossen moeten worden gekapt. Meren moeten worden volgebouwd. Landbouw en visserij moeten worden verbannen naar Oost-Europa.

Zelfs de carbon-footprint is irrelevant geworden, zolang het maar geen fossiel carbon betreft. We moeten geloven dat CO2 geproduceerd door het gebruik van biobrandstof andere/betere CO2 is dan CO2 geproduceerd door een gascentrale of een gaskachel. We moeten geloven dat alle vuil en gif dat in de atmosfeer en het milieu terechtkomt dankzij zonneweides, windparken en biomassa centrales ongevaarlijk is voor mensen, dieren en planten.

Als het leven op aarde en als al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit, binnenkort vergaan, dan hebben we dat te danken aan het missiewerk van BNNVARA.

PS - Waar milieu stond had ook democratie kunnen staan; waar natuur stond had vrijheid kunnen staan; waar leven stond had welzijn kunnen staan.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin