Anti-Materie, #045

25-08-2020

Racisme is strafbaar.

Maar wat is 'racisme' eigenlijk?

Een sociologisch activist is geneigd er een heel andere definitie van 'racisme' op na te houden dan een filosoof. En een rechter meet 'racisme' langs de politiek correcte meetlat.

Ik heb een paar meter naslagwerken doorgelezen en kom, na enig wikken en wegen, tot de conclusie 'racisme' simpel en eenduidig te definiƫren valt...:

Racisme is wanneer een persoon (of instantie) vanuit zijn (of haar) afkomst, huidskleur, overtuiging, religie anderen beoordeelt (of veroordeelt) enkel om hun afkomst, huidskleur, overtuiging, religie (en dus niet niet om hun uitspraken of hun daden).

Gebaseerd op deze definitie van 'racisme' zijn activisten als @Antonkarel, @TheRebelThePoet en @SanneLouisesays dus racisten. Zij redeneren immers vanwege hun afkomst en huidskleur dat personen met een ander dan hun uiterlijk de verpersoonlijking van alle kwaad op deze wereld zijn.

Gebaseerd op deze definitie van 'racisme' is een politicus als Geert Wilders dus geen racist. Hij redeneert immers dat er vanwege allerlei excessen die zich afspelen in de samenleving voor bepaalde bevolkingsgroepen geen plek is in ons land.

Gebaseerd op deze definitie van 'racisme' is iedereen die een blanke 'wit' meent te moeten noemen dus een racist. Zij redeneren immers vanuit afkomst, overtuiging, religie (lang niet altijd vanwege huidskleur) dat blank slecht is en weggezet moet worden als wit (of erger).

Overigens zijn alle mensen van alle kleuren. Afgelopen weekeinde logeerde er een prachtige zangeres uit Ghana in mijn huis, dit weekeinde slaapt hier een smakelijke bierbrouwer uit Twente. Witte en zwarte mensen bestaan niet, tenzij je termen als 'wit' of 'zwart' wilt gebruiken om mensen racistisch te duiden.

Sociologen zullen zeggen dat mijn en de enig juiste definitie van 'racisme' niet correct is, omdat zich achtergesteld gevoelde mensen een 'waarneembaar' criterium moeten hebben om zich kunnen afzetten tegen mensen met een andere afkomst, huidskleur, overtuiging, religie. Die zich achtergesteld gevoelde mensen hebben immers een argument nodig in de socialistische strijd voor internationale solidariteit en tegen het kapitalistisch imperialisme.

Politici zullen zeggen dat racisme alleen in de krochten van de samenleving bestaat. En overheden zullen roeptoeteren dat met name populisten racisme gebruiken om tweedeling en haat te zaaien.

In dat verband zij opgemerkt dat racisme juist in de upper-class welig tiert, dat het juist de gevestigde klasse is die haat en tweedeling zaait, dat het de politieke elite is die processen organiseert tegen iedereen met een andere dan de politiek correcte opvattingen.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin